Forfalskninger og revolusjon

Gravlunden i Praha av Umberto Eco

Leste om boka og fikk lyst til å lese den.

**Simonini bor i Paris etter å ha blitt forvist fra Piemonte. Han livnærer seg som dokumentforfalskner og agent. Etter at han våkner opp og oppdager at han ikke husker hva som ha skjedd dagene i forveien, begynner han å skrive ned livet sitt. Abbed Dalla Piccola blander seg inn i fortellingen, men hvem er denne abbeden som tilsynelatende bor i et rom i huset til Simonini. Hvem er likene som ligger i kloakken under huset? Og hvorfor er gravlunden i Praha så sentral? Et sted hvor Simonini aldri har vært…**

Dette er en historisk bok som tar for seg en del 1800-tallets mysterier. Simonini er en fiktiv karakter, men mange av de andre er reelle personer (f.eks. Freud/Froïd). Romanen forteller hvordan stemningen var og opptakten til blant annet jødehatet. Det er ikke alltid like lett å svelge Simoninis antisemitiske holdninger og til dels groteske holdninger til folks livsverdi. Simonini har få skrupler og rydder gjerne folk av veien om det må til.

Handlingen er for så vidt spennende og godt skrevet, men det kan bli litt for mange tunge ord og grupperinger å holde styr på. Dette gikk bedre jo lengre ut i romanen jeg kom. Denne boka tar litt tid å lese, men når man først har kommet gjennom den, var det verdt det.

Published in: on 19. september 2011 at 08:55  Legg igjen en kommentar  
Tags: , , , , , ,