Fotografiets spennende historie

View_from_the_Window_at_Le_Gras,_Joseph_Nicéphore_Niépce

Hentet fra Wikipedia.org. Dette er det visst nok det eldste fotografiet som er bevart, 1826-27, av Joseph Nicéphore Niépce.

Fotografiens historie av Helmut og Alison Gernstein
Cappelen, 1966

Lest i forbindelse med jobben.

Fra fotografiets spede begynnelse med lang og komplisert eksponering og behandling til tekniske nyvinninger og fantasifull bruk av fotografiet. En stor utvikling i bruken av fotografiapparatet ettersom teknikken ble bedre, lettere og enklere. Fra nøye, stilistiske oppsett til øyeblikkets fotografi.

Interessant og spennende bok om en historie som virker uvirkelig. Tenk deg dagens kamera som tar bilder på sekundet med skarphet og gnistrende farger uten lang kjemisk fremstillingsprosess. I begynnelsen måtte man ha med seg en vogn med utstyr for eksponering på stedet. Utrolig spennende og lærerik lesning!