Forbudte bøker – Landsbyens blod

I år skal jeg ta for meg bøker som er eller har vært forbudt i land eller bøker som ofte er utfordret og/eller forbudt i ulike bibliotek ute i verden. I USA er det stadig bøker som blir satt på hoggestabben av ulike grunner. Så siste dag i hver måned kommer det en ny og farlig bok!

*_*

Landsbyens blod av Yan Liankelandsbyens_blod
Font, 2009

Da de kinesiske myndighetene trenger blod, tar Ding Hui sjansen og setter i gang en storstilt blodhandel i landsbyen Ding. Han blir rik, mens folk begynner og bli syke. Noen forgifter Huis 12 år gamle sønn som hevn for sykdommen. Guttens bestefar bor på skolen og sees opp til av landsbyboerne som lærd. Han åpner skolen for de syke, men ikke alt blir som han håper. Hans sønner, den friske, rike Hui og den syke Liang, skaper problemer. For selv om folk er syke og venter på døden, slutter de ikke med intriger, løgner og å ødelegge for hverandre. I all sykdom og død finner to kjærligheten. En kjærlighet mellom to som de andre ikke ønsker velkommen…

Det er den lille, døde gutten som forteller historien om farens blodhandel, om bestefarens rolle i den lille landsbyen Ding og hvordan landsbyboerne takler epidemien på godt og vondt.

Dette er en sterk historie om folk som bare ønsket det litt bedre for seg og familien, og noen som utnyttet dette uten ta konsekvensene. Landsbyer går under på grunn av AIDS og myndighetene som ikke klarer å følge opp og begrense epidemien. Folk er redde og gjør fatale feil.

Historien har røtter i virkeligheten. Det gjør noe med historien, det gir den ekstra dybde og smerte. Kina opplevde en voldsom eksplosjon av HIV og AIDS, spesielt i forbindelse med blodhandel. Det er skremmende lesning, hvor mange som antas være HIV-smittet i Kina i dag. Det er snakk om veldig, veldig mange mennesker.

Yan Lianke håndterer denne mørke historien med varsomhet og med et særdeles poetisk språk. Det vakre og det grufulle hånd i hånd. En spesiell og sterk leseropplevelse som sitter i kroppen.

Landsbyens blod ble forbudt i Kina. Boka ble trolig forbudt på grunn av kritikken av myndighetenes håndtering av epidemien. Jeg leste et sted (som jeg ikke husker hvor nå) at grunnen til forbudet var fordi myndigheten mente at HIV og AIDS ikke var et samfunnsproblem.

Rose-Marie har også skrevet veldig godt om boka.

Published in: on 31. januar 2015 at 06:16  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

En hivpolitisk kamp for ansvar, respekt og verdighet

Kjærlighet, kunnskap og kondom : Den hivpolitiske kampen i Norge av Olav André Manum

Jeg har en mangesidige leseinteresse (noe jeg er særdeles glad for). HIV kom som et brak tidlig på 1980-tallet, men nå er det mer stille om viruset. Derfor fanget denne boka interessen min.

**HIV dukket opp som fanden selv. Dette var et virus som virkelig truet folks trygghetsfølelse. Dessverre ble (og blir) HIV forbundet med menn som hadde sex med menn og rusmisbrukere, selv om en storpart er heterofile. Da HIV kom til Norge, så myndighetene for seg en epidemi som kom til å bre om seg med lynets hastighet. Flere organisasjoner dukket opp og blomstret opp i deres kamp mot viruset, for rettigheter til de positive og for å føre kunnskap ut til folket. De gjorde mye for folkeopplysningen, men organisasjonslivet var ikke bare en dans. Kampen om de økonomiske midlene organisasjonene mellom,  trusler om nedleggelse på grunn uteblivende pengestøtte og ikke minst indre stridigheter, gjorde arbeidet tyngre. Men uansett problemer og sammenslåingsutfordringer, oppsto HivNorge, en samlet organisasjon. Dette er HIVens og den hivpolitiske kampen i Norges historie…**

Dette er en særdeles viktig bok. HIV fikk aldri den utbredelse i Norge som man først var redd for, men i dag er det fortsatt over 4000 hivpositive. Det er mange som fortsatt lever med gammel kunnskap om HIV og smitte. Det er viktig å  fortsatt jobbe for begrensning av spredning, forbedring av de hivpositives livsvilkår og generell folkeopplysning på området. Denne boka forteller historien om HIV i Norge og den kampen som er kjempet hittil. Man må huske fortiden for å kunne hjelpe nåtiden og fremtiden.

Boka er velskrevet, selv om enkelte deler i midtpartiet kan bli litt tunge. Men temaet er viktig og interessant fremstilt.

Published in: on 29. januar 2011 at 09:15  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,