Lovende start – klarte ikke følge opp mine forventninger

Nye verden 1 : Nemesis venter av Liv Eirill EvensenNemesis venter
Omnipax, 2014

Area er en straffet sebonitt. Hun holder på med å avslutte sin straff etter at hun sa hun så en sprettpip fly. Alle vet jo at sprettpip ikke kan fly! Hun møter krabbegjeteren Antari som viser henne en veldig ikke-sebonisk underverden. Samtidig er tegnene på Endetiden nær og Area får en helt spesiell rolle i endetiden…

Vi er i Sebonia, en All-verden i 3001 år etter Gammaglimtet. Sebonia er en gjennomstyrt samfunn uten den teknologien vi kjenner i dag. Man skal ikke tenke selv, men gjøre som lovene sier.

I begynnelsen var jeg begeistret og nysgjerrig på Sebonia og Area. Jeg vandret i teksten for å bli kjent med denne nye verdenen, men utover i boka så falt interessen min. Historien ble litt rotete og lite interessant. Jeg ventet på at historien skulle ta seg opp igjen, men det gjorde den ikke. Så ble skuffet, siden starten var så lovende. Area var i starten en interessant karakter, men som etter hvert ble irriterende og mindre sjarmerende.

En bok med god start som jeg hadde store forventninger til og som dessverre ikke klarte å følge helt opp.