Forbudte bøker – Landsbyens blod

I år skal jeg ta for meg bøker som er eller har vært forbudt i land eller bøker som ofte er utfordret og/eller forbudt i ulike bibliotek ute i verden. I USA er det stadig bøker som blir satt på hoggestabben av ulike grunner. Så siste dag i hver måned kommer det en ny og farlig bok!

*_*

Landsbyens blod av Yan Liankelandsbyens_blod
Font, 2009

Da de kinesiske myndighetene trenger blod, tar Ding Hui sjansen og setter i gang en storstilt blodhandel i landsbyen Ding. Han blir rik, mens folk begynner og bli syke. Noen forgifter Huis 12 år gamle sønn som hevn for sykdommen. Guttens bestefar bor på skolen og sees opp til av landsbyboerne som lærd. Han åpner skolen for de syke, men ikke alt blir som han håper. Hans sønner, den friske, rike Hui og den syke Liang, skaper problemer. For selv om folk er syke og venter på døden, slutter de ikke med intriger, løgner og å ødelegge for hverandre. I all sykdom og død finner to kjærligheten. En kjærlighet mellom to som de andre ikke ønsker velkommen…

Det er den lille, døde gutten som forteller historien om farens blodhandel, om bestefarens rolle i den lille landsbyen Ding og hvordan landsbyboerne takler epidemien på godt og vondt.

Dette er en sterk historie om folk som bare ønsket det litt bedre for seg og familien, og noen som utnyttet dette uten ta konsekvensene. Landsbyer går under på grunn av AIDS og myndighetene som ikke klarer å følge opp og begrense epidemien. Folk er redde og gjør fatale feil.

Historien har røtter i virkeligheten. Det gjør noe med historien, det gir den ekstra dybde og smerte. Kina opplevde en voldsom eksplosjon av HIV og AIDS, spesielt i forbindelse med blodhandel. Det er skremmende lesning, hvor mange som antas være HIV-smittet i Kina i dag. Det er snakk om veldig, veldig mange mennesker.

Yan Lianke håndterer denne mørke historien med varsomhet og med et særdeles poetisk språk. Det vakre og det grufulle hånd i hånd. En spesiell og sterk leseropplevelse som sitter i kroppen.

Landsbyens blod ble forbudt i Kina. Boka ble trolig forbudt på grunn av kritikken av myndighetenes håndtering av epidemien. Jeg leste et sted (som jeg ikke husker hvor nå) at grunnen til forbudet var fordi myndigheten mente at HIV og AIDS ikke var et samfunnsproblem.

Rose-Marie har også skrevet veldig godt om boka.

Published in: on 31. januar 2015 at 06:16  Comments (1)  
Tags: , , , , ,